11. The Secretariat: Päivi Laarne, Soile Lönnqvist, Annika Wanamo, Pirkko Rowland
and Heidi Lamminen.